DIRECTOR ARRANZ-BRAVO FOUNDATION

Director d’art de la fundació Arranz Bravo, L’Hospitalet (Barcelona), des de 2010

Art Director Arranz-Bravo Foundation, L’Hospitalet (Barcelona), since 2010

INICIATIVES · ACTIVITIES:

· Creació objectius i programació  · Goals and program

· Coordinació de 4 exposicions annuals · Coordination 4 exhibitions per year

· Cerca d’esponsorització · Fundraising

. Creació del Servei educatiu · Creation of Educational Service

. Creació del curs per a escoles Apropa’t a l’art · Seminar for schools Come to Art

. Direcció del material de comunicació: catàlegs, servei de premsa, newsletter · Director of comunication material

. Creació i direcció del Servei de Xarxes Socials de la fundació: canal Arranz-Bravo, facebook, wordpress, twitter, issuu, flickr · Community manager

· Curador de la col·lecció de la fundació Arranz-Bravo · Curator of Arranz-Bravo Foundation Collection

. Implicació amb col·lectius d’Hospitalet: Escola d’Art Serra Abella, Mural escola Pau Vila, col·lectiu artístic fàbrica Freixas, menjador social els Alps · Local engagement

. Obertura de l’Espai de Recerca i Lectura Eduard Arranz-Bravo · Opening Arranz-Bravo research center

. Ideador i executor de projectes artístics: Homenatge a Josep Maria de Sucre, edició de La Risa de la Hiena (Argullol, Abelló), seminaris, concerts, performances… · Projects coordinator

        

              www.fundacioarranzbravo.cat    ·    fundacioarranzbravo.wordpress.com

Anuncis