Altres· More

Homo et Natura

Centre d’Art Contemporani Can Sisterè, Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)

Desembre · December 2011

EXP-GIUSEPPEPENONE_1Text principal · Main Text

Catàleg exposició · Catalogue exhibition

El Centre d’Art Contemporani Can Sisteré celebra la 5a edició de la biennal Art Mix, una de les plataformes per al foment i la difusió de l’art contemporani local. L’edició de 2011 que es tancarà el 5 de febrer de 2012 es presenta sota el títol “Homo et Natura” amb la intenció de fer de l’art un espai de cultura, reflexió, comunicació; una cultura actuable on plantejar-se preguntes d’abast col·lectiu.

El Centro de Arte Contemporáneo Can Sisteré celebra la 5.ª edición de la bienal Art Mix, una de las plataformas para el fomento y la difusión del arte contemporáneo local. La edición de 2011 que se cerrará el 5 de febrero de 2012 se presenta bajo el título “Homo et Natura” con la intención de hacer del arte un espacio de cultura, reflexión, comunicación, una cultura actuable donde plantearse preguntas de alcance colectivo.

·······················································································

U d’Utopia · U of Utopia

Centre d’Art Contemporani Can Sisterè, Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)

Desembre · December  2009

Text principal · Main text

utopiaportSota el títol “U d’Utopia”, es presenta  al Centre d’Art Contemporani Can Sisteré la biennal Art Mix, que té com a objectiu fomentar la creació dels artistes de la ciutat. “U de utopia” proposa l’anàlisi crític, el canvi, la creativitat i posa en dubte les inèrcies i les posicions inamovibles davant la realitat.

Bajo el título “U de Utopía”, se presenta en el Centro de Arte Contemporáneo Can Sisteré la bienal Art Mix, que tiene como objetivo fomentar la creación de los artistas de la ciudad. “U de utopía” propone el análisis crítico, el cambio, la creatividad y pone en tela de juicio las inercias y las posiciones inamovibles ante la realidad.

·····························································································································································

Jaume Mercadé. Pintor i orfebre · Jaume Mercadé. Painter and jeweler.

La Fontana d’Or, Caixa de Girona, Girona.pintura_jmercade

23/03/2005 · 24/04/2005