Mercedes Pimiento. El trànsit de la matèria

[Text curatorial Mercedes Pimiento. Arquitectures terminals. Comissariada amb Artur Muñoz. Fundació Arranz-Bravo, 13 maig-15 juliol 2021]

Mercedes Pimiento. Arqutiectures terminals. 2020

“El terreny era compacte i polsegós, esculpit en inexplicables solcs i crestes que s’alineaven com vies de tren, en totes les direccions. Per arreu, manats de cables ser- pentejaven a través del nostre camí, mig cremats, mig aplegats. Ens en deuríem topar amb un miler aquell matí, tots estesos per terra.”

Martin Pawley. Terminal Architectures.

 

D’un temps ençà, detectem en les pràctiques d’art contemporani un interès creixent dels artistes, i en particular dels escultors, cap a l’arquitectura. No és un fenomen nou: durant la revolució russa artistes com Malévich ja realitzaren avançades incursions en l’escultura arquitectònica -les fascinants maquetes utòpiques d’Architechton-, moguts per un zel d’obertura de l’art nou cap a la societat; i a casa nostra, durant els anys noranta, artistes amb interessos escultòrics com Jordi Colomer o Domènec, incorporen a l’arquitectura en el seu eix de reflexió artística, en obres performatives, audiovisuals o conceptuals. En els darrers anys aquest impuls s’ha fet central: en un interès per l’arquitectura com a plataforma relacional (Carlos Valverde); o com a font inesgotable de recursos materials i culturals (David Bestué); o com a plataforma de reflexió sobre l’espai (Julia Spinola, Mònica Planes); o per la seva dimensió arqueològica (Patricia Dauder, Ludovica Carbotta). 

Mercedes Pimiento (Sevilla, 1990) és filla d’aquest influx contextual. L’artista parteix d’una inquietud innata per l’experimentació amb materials industrials, i se serveix de l’arquitecutura per a expandir el seu treball i oxigenar-lo des del punt de vista conceptual, espacial i material. Així, en la seva intervenció a la fundació Arranz-Bravo (Arquitectures Terminals) l’artista planteja noves materialitats vinculades a estructures i infrastructures urbanes, domèstiques i industrials, com conductes, canals, cablejats, falsos sostres, tuberies o circuits connectors, que interessen a l’artista tant per les seves qualitats formals com per les noves possibilitats espacials i conceptuals que se li obren. 

Tal i com li va passar al pintor Peter Halley durant els anys noranta, a Mercedes Pimiento sent fascinació per unes estructures connectives que, tot i transportar elements de primera necessitat (l’aigua, electricitat, les dades, el gas) l’home tracta d’invisibilitzar, amb la paradoxa que aquestes són cada cop més determinants en les nostres vides. Tal i com afirma l’assaig inspirador d’aquest projecte (Terminal Architectures, de Martin Pawley, 1998), com més virtual es torna el nostre context, més fisicitat estructural i residual ens envolta. Així, les llars on habitem s’assemblen a terminals connectores: receptacles on s’entrellacen cables i tubs d’arribada i sortida de fluxes d’informació i de matèria primera. 

A Mercedes Pimiento li interessen tant les articulacions estructurals transitives com la seva presència escultòrica que percep, principalment a l’entorn industrial de l’Hospitalet, a on té estudi a l’espai de creació FASE. Pimiento treballa a través de materials orgánics (cera vegetal, cera d’abella, colofònia o resina de po) o artificials (làtex, viscolàtex, silicona), i adapta els seus assaig materials en estructures preexistents (com conductes de ventilació o peces d’embalatge industrials), utilitzant diferents tècniques de reproducció, com motlles o encofrats.

La singularitat de l’obra de Mercedes Pimiento rau en l’habilitat que té per fer visible, d’una manera sensible, tot aquella cultura material que alimenta la nostra societat però que no volem ensenyar. Com Miró ho va fer amb el quitrà o Tàpies amb el draps vells o Duchamp amb els orinaris o Baudelaire amb la prostitució. Tan sovint tot allò que la societat vol amagar radica el germen de la bellesa, que ho és, per ser crua i vertadera. Per ser tractada amb honestedat i delicadesa.

About albertmercade

Historiador, crític d'art
%d bloggers like this: